Submit manuscript and getting published

Tạp chí khoa học: gửi bài và xuất bản.
User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Submit manuscript and getting published

Post by support » 22 Jan 2017, 20:55

How to get published
What distinguishes a good manuscript from a bad one?
Get-Published-Quick-Guide.pdf
(899.38 KiB) Downloaded 89 times
UNDERSTANDING THE PUBLISHING PROCESS How to publish in scholarly journals
Brochure_UPP_April2015.pdf
(5.5 MiB) Downloaded 89 times
Danh mục các cá nhân có citation cao tại Hanoi University of Science and Technology.
Một số cá nhân có Profile trên Google Scholar công tác tại viện KH&KT Vật liệu
Bùi Đức Long
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Việt
Trần Đức Huy
==============================================

Sự khởi đầu tốt, hãy bắt đầu tìm kiếm bằng "Google Scholar"
https://scholar.google.com/ hoặc https://scholar.google.com.vn/

Và mẫu viết bài trên tạp chí "Metals"
tại http://www.mdpi.com/journal/metals
phần cho tác giả http://www.mdpi.com/journal/metals/instructions
Mẫu định dạng bài báo:
metals-template.dot
(476.5 KiB) Downloaded 71 times
Tài liệu tham khảo:
MDPI.ens
(18.8 KiB) Downloaded 61 times
“tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI”, nay hệ thống này đã được đổi tên thành "Web of Science" và do "Clarivate Analytics" quản lý.
Tra cứu tạp chí SCIE: http://science.thomsonreuters.com/cgi-b ... h.cgi?PC=D
Tra cứu tạp chí SCI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-b ... h.cgi?PC=K

Danh mục tạp chí ISI của Nafosted:
31_qd_hdqlq-2016.pdf
(6.72 MiB) Downloaded 96 times
https://www.scribd.com/doc/346020901/Quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-31-Q%C4%90-H%C4%90QL-NAFOSTED-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-phe-duy%E1%BB%87t-danh-m%E1%BB%A5c-t%E1%BA%A1p-chi-ISI-co-uy-tin-va-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-co-uy-tin-trong-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-khoa-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%B1-nhien-va-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt
Why there are two journal lists: "Science citation index" and "science citation index expanded"?

There are two different journal lists "SCI" and "SCI expanded". Why is that? What are the differences/ similarities?

Generally, SCI and SCIE journals are considered to have a similar level of quality. However, in some countries, like for example in Korea (I think in China and Japan as well), SCI journals are given more weight (or perceived to have higher quality) than SCIE journals. Perhaps, it is also because a lot of SCI journals have longer history than SCIE journals. As what I have noticed, many of the top-ranked journals in their respective fields are SCI journals, and only a few SCIE journals. And many of the Society-sponsored journals are SCIE. So the 'perception' of quality is relative to where you are located.

This letter from Thomson Reuters.
This letter is to explain the difference between Science Citation Index® (SCI) and Science Citation Index ExpandedTM (SCIE) databases.
We should be able to find all journals of SCI in SCIE database, but not all the journals of SCIE are available in SCI. Just in case you are wondering about the difference in journal quality between SCI and SCIE - please note that the evaluation of and acceptance of a journal for the SCI or the SCIE is essentially the same with ONE major difference. The only difference is the storage media.
SCI is only available on CD/DVD format; however, SCIE is available online.
Therefore, the main reason for this is obvious because of the space constraint on SCI.

Available from: https://www.researchgate.net/post/Why_t ... x_expanded [accessed Jan 23, 2017].
==============================================
Ngoài ra, việc tham khảo tại Editage Insights cũng là việc nên làm:
Chẳng hạn viết Cover letter như thế nào, cách trả lời phản biện, cách xin rút bài báo sau khi đã được revise .... và nhiều trao đổi kinh nghiệm quí báu khác.

http://www.editage.com/insights/

https://www.quora.com/

Tạp chí Journal of Non-Crystal Solids
nocsaa.pdf
(13.31 KiB) Downloaded 48 times
0022-3093 NOC.pdf
(146.72 KiB) Downloaded 56 times
==============================================
Cũng có lúc bạn làm reviewer, tham khảo:
http://editorresources.taylorandfrancis ... -practice/
EVISE_v1-0_User_Guide_Editor_Role.pdf
(1.95 MiB) Downloaded 51 times
==============================================
Mộ số tạo chí về Metals (Tìm http://science.thomsonreuters.com/cgi-b ... ord=Metals)

https://www.researchgate.net/journal/2075-4701_Metals của MDPII

https://www.researchgate.net/journal/17 ... _MATERIALS

https://www.researchgate.net/journal/20 ... omaterials

https://www.researchgate.net/journal/16 ... omaterials
JCR-2016.xlsx
(1.07 MiB) Downloaded 46 times
==============================================
Danh mục tạp chí có IF của springer: Springer's Impact Factor journals

http://www.springer.com/gp/impact-facto ... -materials

http://www.springer.com/gp/authors-edit ... f-journals

Danh mục tạp chí có IF của Elsevier năm 2016: Elsevier's Impact Factor journals
http://about.elsevier.com/metrics/2016/
Discover the latest metrics of Elsevier's Materials Chemistry journals
http://about.elsevier.com/metrics/2016/123.htm
==============================================
Bài mới nhất của TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
Characterization of In-Situ Cu–TiH2–C and Cu–Ti–C Nanocomposites Produced by Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering
(doi: 10.3390/met7040117)
metals-07-00117.pdf
(12.54 MiB) Downloaded 49 times
Structural Investigations of TiC–Cu Nanocomposites Prepared by Ball Milling and Spark Plasma Sintering
(doi: 10.3390/met7040123)
metals-07-00123-v2.pdf
(4.81 MiB) Downloaded 57 times
Thông tin của Editor 2 bài báo trên Manoj Gupta Associate Professor, National University of Singapore Materials.
Thông tin về các ấn phẩm Open Access (một số thuộc ISI-SCIE) của MDPI.
ar-2016-20.3.17-web_final.pdf
(6.13 MiB) Downloaded 51 times
20 March 2017
MDPI 2016 Annual Report Released
We are pleased to announce that our annual report for the year 2016 has now been published.

It contains information regarding company and journal performance, conferences and other publishing services that we provided throughout 2016.
==============================================

Tìm kiếm các tạp chí trong danh mục SCOPUS tại https://www.scopus.com/sources?
Attachments
BCH Chi hội Vật lý Từ học nhiệm kỳ 1 (2017-2022).pdf
(220.67 KiB) Downloaded 6 times


User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Tạp chí khoa học tại Việt Nam

Post by support » 23 Jan 2017, 22:21

Việt Nam cũng có 1 tạp chí lọt vào danh mục ISI của Thomson Router là
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology is an international, peer-reviewed, open-access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
http://www.ans.ac.vn/index.php/ansn

Thống kê IF: https://www.researchgate.net/journal/20 ... technology

http://iopscience.iop.org/journal/2043-6262
Editorial board
Editor-in-Chief
Nguyen Van Hieu Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam

Deputy Editors-in-Chief
Nguyen Bich Ha Institute of Materials Science, Hanoi, Vietnam
Phan Ngoc Minh Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam

Editorial Board
Paul Anderson University of Birmingham, UK
Philippe Brechignac Université Paris-Sud, Orsay, France
Dang Mau Chien Vietnam National University in Ho Chi Minh City, Vietnam
Philippe Colomban Université Sorbonne, Paris, France
Le Si Dang Institute Néel, Grenoble, France
Mukunda P Das Australian National University, Canberra, Australia
Patrick Drogui National Scientific Research Institute, Quebec, Canada
Nguyen Huu Duc Vietnam National University in Hanoi, Vietnam
Dao Viet Dzung Griffith University Queensland, Australia
Hoang Dzung Vietnam National University in Ho Chi Minh City, Vietnam
Ariel Felipe University of Havana, Cuba
Gerardo E Guillen University of Havana, Cuba
Pham Van Hoi Institute of Materials Science, Hanoi, Vietnam
Dariuz Hreniak Institute of Low Temperature and Structure Research, Wroslaw, Poland
Nguyen Dai Hung Institute of Physics, Hanoi, Vietnam
Tadashi Itoh Osaka University, Japan
Bernard Journet École Normale Supérieure de Cachan, France
Jean-Christophe Lacroix Université Paris 7, France
Young-Pak Lee Hanyang University Seoul, Korea
Nguyen Quang Liem Institute of Materials Science, Hanoi, Vietnam
Peter Lievens University in Leuven, Belgium
Ru-shi Liu National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Michel Wong Chi Man École National Supérieure de Chemie de Montpellier, France
Qui Tran-Cong-Miyata Kyoto Institute of Technology, Japan
Karuna Kar Nanda Indian Institute of Science Bangalore, India
Nhu-Tarnawska Kim Ngan Pedagogical University of Kraków, Poland
Nguyen Duc Nghia Institute of Chemistry, Hanoi, Vietnam
Per Nordblad Uppsala University, Sweden
Nguyen Xuan Phuc Institute of Materials Science, Hanoi, Vietnam
Svetlana D Polischuk Ryazan University, Russia
Srinivas Sridhar Northeastern University Boston, USA
Vijay Kumar Thakur Washington State University, Seattle, USA
Nguyen Thi Phuong Thoa University of Science in Ho Chi Minh City, Vietnam
Le Thanh Vinh Aix-Marseille Université, France

Thống kê ngày 23/01/2016
Không có 1 nhà khoa học nào của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
================================================================
Việt Nam có bao nhiêu tạp chí khoa học được công nhận?

Cho đến hết năm 2015, cả nước có tổng cộng 334 tạp chí khoa học có Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (International Standard Serial Number, ISSN) được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đưa vào danh sách xem xét, tính điểm cho các bài báo được công bố trong đó.

Trong số đó, có một tạp chí được xếp vào ISI/SCIE trong tháng 1/2016, sau khi được đưa vào cơ sở dữ liệu Scopus từ năm 2014, là tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IOP Publishing tại Vương quốc Anh xuất bản. Đây là tạp chí đầu tiên của Việt Nam có chỉ số ảnh hưởng (IF - Impact Factor) trên 1,5, đạt chuẩn hàng đầu quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam còn có hai tạp chí (Toán học) được xếp loại trong CSDL Scopus. Đó là: Acta Mathematica Vietnamica của Viện Toán học từ năm 2011 và Vietnam Journal of Mathematics (Hội Toán học Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) từ năm 2014.

Trong số 334 tạp chí khoa học nói trên chỉ có 26 (0,078%) tạp chí xuất bản toàn phần hoặc một phần bằng tiếng Anh. Như vậy, chưa nói về chất lượng khoa học, chúng ta thấy số lượng các tạp chí khoa học bằng tiếng Anh của chúng ta còn quá ít ỏi.

Toàn mạng lưới thông tin KH&CN hiện có trên 5 triệu bản sách KH&CN và truy cập đến hơn 20.000 tạp chí KH&CN trực tuyến với trên 40 triệu biểu ghi toàn văn, trong đó chủ yếu là các tạp chí KH&CN được cung cấp dưới dạng trực tuyến thông qua Mạng VISTA và VinaREN của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu khai thác và chia sẻ thông tin KH&CN trực tuyến, tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online-VJOL) được duy trì và mở rộng, cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Nguồn tin điện tử tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh mẽ từ các CSDL trong nước đến các CSDL hàng đầu thế giới như: CSDL Science Direct, Proquest Central, Web of Science, IEEE, APS, Primo Central Index, IOP Science, Springer eJournals,… đang là những sản phẩm thông tin được cộng đồng người dùng tin đánh giá cao.

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có khoảng trên 1.000 CSDL được các cơ quan thông tin KH&CN xây dựng, trong đó có khoảng gần 10% CSDL có số lượng biểu ghi từ 10.000 trở lên. Đặc biệt, có một số CSDL lớn có số lượng hàng trăm nghìn biểu ghi như CSDL Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam (STD) với trên 200.000 biểu ghi cho phép truy cập tới tài liệu toàn văn, CSDL Sách KH&CN với gần 170.000 biểu ghi thư mục phản ánh phần lớn kho sách của Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

đăng bởi: dantri.com.vn
==============================================================
Các tạp trí có DOI của Việt Nam:
 1. Journal of Science: Advanced Materials and Devices - ISSN: 2468-2179
  https://www.journals.elsevier.com/journ ... nd-devices
==============================================================
TẠP CHÍ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tạp chí Khoa học thương mại (Đại học Thương mại Hà Nội)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất (Đại học Mỏ- Địa chất)
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tảI (Đại học Giao thông – Vận tải)
Tạp chí Phát triển kinh tế (Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Bách khoa Hà Nội)
Tạp chí Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp (Đại học Nông nghiệp I)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp (Đại học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)
Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Tạp chí Khoa học pháp lý (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)
Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thuỷ sản (Đại học Thuỷ sản)
Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật (Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM)
Tạp chí Khoa học ngoại ngữ (Đại học Hà Nội)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật thuỷ lợi và Môi trường (Đại học Thuỷ lợi)
Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Tạp chí Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Tạp chí Khoa học (Đại học Vinh)
Tạp chí Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương)
Tạp chí Luật học (Đại học Luật Hà Nội)
Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội)
Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (Đại học Quốc gia Tp. HCM)
Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh (Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh)
Tạp chí Nghiên cứu Răng hàm mặt (Đại học Răng Hàm Mặt)
Tạp chí Khoa học (Đại học Quy Nhơn)
Tạp chí Khoa học và ứng dụng (Đại học Bán công Tôn Đức Thắng)
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (Đại học Mở bán công Tp. HCM)
Tạp chí Khoa học và Giáo dục (Đại học Sư phạm Huế)
Tạp chí Khoa học (Đại học Tây Nguyên)
Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng (Đại học Xây dựng)
Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tạp chí Văn hoá nghệ thuật và du lịch (Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn)
Tạp chí Giáo dục nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương)

Xem thêm tại Danh sách báo chí Việt Nam.

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Danh mục biến động tạp chí ISI gần đây

Post by support » 23 Jan 2017, 22:35

Xem SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED
JOURNAL COVERAGE CHANGES
(for the past 12 months)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cg ... s.cgi?PC=D

2017-01-23_223135
2017-01-23_223135.png
2017-01-23_223135.png (26.58 KiB) Viewed 3283 times
SCIENCE CITATION INDEX
JOURNAL COVERAGE CHANGES
(for the past 12 months)


http://ip-science.thomsonreuters.com/cg ... s.cgi?PC=K


============================================
NAFOSTED

http://www.nafosted.gov.vn/en/news/Fund ... ouncement/

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

How to write a cover letter for my submission?

Post by support » 15 Mar 2017, 22:24

Check out at: http://www.editage.com/insights/how-to- ... submission
I am about to submit a medical case report and have no idea about what the cover letter is and how it is different from the title page. In the title page, I have put the title and author information, but I don't know about how I need to compose the cover letter.

Most journals require that a cover letter be submitted along with each manuscript submitted for publication. An effective cover letter should include a brief summary of your findings and a small paragraph on why you feel the study is suitable for the journal and its target audience.

Here is a template that you can use to write a cover letter:
How to write a cover letter for my submission.pdf
(111.43 KiB) Downloaded 57 times
and more at
+ http://www.editage.com/insights/writing ... submission + http://www.editage.com/insights/dos-and ... ver-letter
Dos and don'ts for a great cover letter.pdf
(110.83 KiB) Downloaded 55 times

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

What does the status 'under editor evaluation' mean?

Post by support » 18 Mar 2017, 22:45

I submitted a manuscript to an Elsevier Journal. The status has been “under review” for 2 weeks. After that, it was changed to “Under Editor Evaluation”. What does this status (“Under Editor Evaluation”) mean? Is it likely to be rejected? And what is the difference with “Decision in Process”? Please let me know.

The status "Under Editor Evaluation" indicates that the paper is now with the Associate Editor (AE) who will evaluate it based on the reviews and decide whether the paper should be accepted, rejected, or revised. However, the AE's decision is not final: he/she can only give a recommendation to the Editor-in-chief (EiC) in this matter. The final decision is taken by the EiC. This is when the status changes to "decision in process." Thus, to put it simply, "under editor evaluation" means that the paper is with the AE, while "decision in process" indicates that it is with the EiC.

=========================================
Các câu trả lời thú vị
it means it is close to rejection.
I had this happen and then it changed back to under review a week later.
Could it be because the editor decided to ask for an additional referee report? It has been so long.
Just means referee reports are in. Decision could be soon or not.
I had my status change to Under Editor Evaluation 10 months ago at JME.
I was told this meant that one report was in and the editor needed to look at the paper.

=========================================

it would say decision in process if the editor just accepted the referee decision. Under editor evaluation means three things:
1. Editor disagrees with referee and decides to handle it;
2. The paper will be send for another refereeing round;
3. Editor handles the paper from the start, no referees.
More at http://www.editage.com/insights/what-do ... ation-mean
and https://www.econjobrumors.com/topic/und ... evaluation

==================================================================================
Dear Dr. Eddy, I have already submitted a paper to an Elsevier journal. After two rounds of revision round, the status is now "decision in process." Could you possibly tell me what it means and how long it takes?
When a journal displays the “decision in process” status, it means that the editorial board is in the process of making the final decision about your paper. At this stage when the journal decision is in process, the editor will go through the revised manuscript and your replies to the reviewer comments before coming to a decision. The editor might decide to consult the peer reviewers once more. Sometimes, there may be quite a few papers lined up before yours. This is why this stage might take long. There’s no specific time frame for this; the time may vary depending on the journal and the field. I think it would be reasonable to write to the editor to inquire about the status of your paper if you haven’t received a response even a month after the last status change.

I hope this answer helps. I wish you luck with getting published.
Details at http://www.editage.com/insights/what-is ... ess-status
==================================================================================
Tracking your manuscript status in journal submission systems
 1. Manuscript submitted
 2. Editor Invited
 3. With Editor
 4. Reviewer Invited
 5. Under Review
 6. Required Reviews Complete
 7. Decision in Process
 8. Revise
 9. Revised Manuscript Submitted
 10. Author Declines to Revise
 11. Completed Withdrawal
 12. Completed Reject
 13. Completed Accept
http://www.editage.com/insights/trackin ... on-systems


==================================================================================
How long does ''With editor'' status take after submitting revised manuscript?
Dear Dr. Eddy, I have submitted my manuscript in one of the top journal of Elsevier. I got review reports after one month of submission. Both reviewers asked me to lengthen the introduction part and rewrite a convincing conclusion according to my research. Moreover, careful revision for grammar and typos have been suggested. I sent the review reports addressing all the comments raised by reviewers and letter to editor within a week. Since I submitted my manuscript after revision, the status shows ''With editor'' for more than 2 weeks already, when can I expect the outcome?
You are lucky, your submission seems to have progressed through the review process very fast. Receiving review reports within a month after submission is quite uncommon these days, unless it is a rapid publication journal. Since you have made all the necessary revisions, you need not worry. If the reviewers and editor are satisfied with the revisions, your paper is likely to be accepted. Meanwhile, you will have to be patient and wait for some time. In case of major revisions, the paper is often sent for review, in which case, it might take some more time. Even if it is not sent for external review, the editor will evaluate the manuscript carefully once again based on the reviewer comments and your revisions. This can take a few more weeks. If there is no status change even after a month, you can consider writing to the editor,

After three rounds of review and revision, why is the status "with editor" again?
Hi Dr. Eddy, I'm a little worried about the progress of my research article. The first submitted the article in October 2015, and after one month my article got "major revision". I made all changes and submitted, and after second round of evaluation, I got "minor revision." I made the additional changes suggested and submitted again. After three weeks, the editor sent me the comments of one of the reviewers which were missing during the second round. I incorporated changes following all these comments and then submitted on March 1. However, when I checked the status of the manuscript, it appears "with editor". I don't know if in this round the editor will take his final decision, or send it for review again. What is your opinion?
Multiple rounds of peer review are quite common in the journal decision making process. Usually, in case of a “major revision,” the editor sends the manuscript for another round of review. However, for “minor revisions,” the editor might not send the paper for another round of review, especially since it has already been through two rounds of review. Although one cannot completely rule out the possibility of further review, it does not seem likely if you have followed the reviewer comments and made all the revisions in a satisfactory manner. Hopefully, you will receive the final decision soon.
==================================================================================
The Life of an Elsevier Editorial System Manuscript
Bài này giới thiệu khá đầy đủ về 1 vòng đời của 1 bản thảo gửi đến tạp chí và đến lúc được xuất bản:

http://akiraoconnor.org/2011/01/21/the- ... anuscript/
author-ed-system.jpg
author-ed-system.jpg (150.12 KiB) Viewed 2424 times
==================================================================================
Một ví dụ về quá trình gửi bài và revision, đến accept:
Under review.png
Under review.png (77.48 KiB) Viewed 2153 times
Rivision.png
Rivision.png (101.95 KiB) Viewed 2153 times
Revised.png
Revised.png (73.56 KiB) Viewed 2153 times
Journal of Non-Crystalline Solids.png
Journal of Non-Crystalline Solids.png (37.71 KiB) Viewed 2153 times


User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

8 reasons I accepted your article

Post by support » 28 Mar 2017, 11:00

Part 1. "8 reasons I accepted your article".

1. It provides insight into an important issue – for example, by explaining a wide variance when numbers are spread out from the mean or expected value, or by shedding light on an unsolved problem that affects a lot of people.

2. The insight is useful to people who make decisions, particularly long-term organizational decisions or, in our particular field, family decisions.

3. The insight is used to develop a framework or theory, either a new theory or advancing an existing one.

4. The insight stimulates new, important questions.

5. The methods used to explore the issue are appropriate (for example, data collection and analysis of data).

6. The methods used are applied rigorously and explain why and how the data support the conclusions.

7. Connections to prior work in the field or from other fields are made and serve to make the article's arguments clear.

8. The article tells a good story, meaning it is well written and easy to understand, the arguments are logical and not internally contradictory.

Extra. articles perform well on all eight points, and the author strives for a good balance amongst these criteria

Source: https://www.elsevier.com/connect/8-reas ... ur-article


Xem thêm Reasons for Manuscript Rejection:
Reasons for Manuscript Rejection_2.pdf
(1.36 MiB) Downloaded 51 times
Cách viết paper tốt là như thế nào:
Writing_good_scientific_papers_V2.ppt
(506.5 KiB) Downloaded 35 times

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

The MDPI Editorial Process

Post by support » 01 Apr 2017, 11:52

Tham khảo tại: http://www.mdpi.com/editorial_process

Hình dưới đây là quy trình xử lý một manuscript cho đến khi xuất bản của hệ thống MDPI:
Image


=========================================================================
Làm thế nào để 1 published paper hiện trong google Scholar của bạn:
Thường sau khi online được 1 tuần, bài của bạn sẽ được indexed vào Google Scholar. Như bài này chẳng hạn: http://www.mdpi.com/2075-4701/7/4/123
Bấm vào link Google Scholar, nếu thấy như hình dưới là được:
Google Scholar.png
Google Scholar.png (45.69 KiB) Viewed 2457 times
Tiếp theo là add Article (tự động, hoặc manual) thì sẽ được như hình dưới:
Google Scholar item.png
Google Scholar item.png (56.17 KiB) Viewed 2457 times
Bài "Characterization of In-Situ Cu-TiH2-C and Cu-Ti-C nanocomposites produced by mechanical milling and spark plasma sintering" online ngày 29 March 2017: http://www.mdpi.com/2075-4701/7/4/117
và đến 14/03/2017 mới search thấy trên https://www.scopus.com

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Post by support » 13 Apr 2017, 18:32

1 chuyên trang nói về PGS, GS dỏm của Việt Nam.

Khá thú vị.


Link: https://giaosudom.wordpress.com/
jipv.png
jipv.png (97.95 KiB) Viewed 2359 times


=====================================================
Danh mục các tạp chí giả mạo, nhà xuất bản giả mạo trên thế giới
https://www.scribd.com/doc/346420776/T%E1%BA%A1p-chi-khoa-h%E1%BB%8Dc-nha-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-%E1%BA%A3o-gi%E1%BA%A3-gi%E1%BA%A3-m%E1%BA%A1o-Fake-Journal-Publisher
Tải bài viết trên tại link dưới đây:
volume18_3_3.pdf
(2.14 MiB) Downloaded 43 times
Predatory and Fake Scientifc Journals/Publishers
– A Global Outbreak with Rising Trend: A Review

Xem thêm: http://archive.fo/9MAAD
LIST OF STANDALONE JOURNALS
Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals
This is a list of questionable, scholarly open-access standalone journals. For journals published by a publisher, please look for the publisher on the list of publishers, here. This list is only for single, standalone journals.
We recommend that scholars read the available reviews, assessments and descriptions provided here, and then decide for themselves whether they want to submit articles, serve as editors or on editorial boards. In a few cases, non-open access journals whose practices match those of predatory journals have been added to the list. The criteria for determining predatory journals are here.
We hope that tenure and promotion committees can also decide for themselves how importantly or not to rate articles published in these journals in the context of their own institutional standards and/or geo-cultural locus. We emphasize that journals change in their business and editorial practices over time. This list is kept up-to-date to the best extent possible but may not reflect sudden, unreported, or unknown enhancements

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

VIETNAM CITATION INDEX

Post by support » 15 Apr 2017, 12:20

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIETNAM CITATION INDEX


Đảng và Nhà nước đã xác định: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, thời kỳ mới. Để làm được điều đó, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ đã được coi là quốc sách hàng đầu.
Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc đánh giá, lựa chọn các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.
Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đang xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam).
Mục tiêu của VCI
Mục tiêu chính của VCI là đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác. Đây là cơ sở cho việc tính điểm công trình của HĐCDGSNN cũng như các đánh giá công trình khoa học công nghệ khác. VCI cũng cung cấp danh mục các tạp chí, đề mục và tóm tắt của các bài báo đạt chuẩn VCI cho tham khảo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá chất lượng Tạp chí, VCI sẽ hỗ trợ cho các Tạp chí có chất lượng tốt phát triển thành các Tạp chí quốc tế. Ngoài việc đánh giá Tạp chí, VCI sẽ đánh giá chất lượng sách và tuyển tập của Hội nghị.
Các sản phẩm của VCI
VCI sẽ bao gồm các sản phẩm như tiêu chuẩn VCI (tiêu chuẩn tối thiểu) cho các tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, chỉ số ảnh hưởng VCI (VCI-Impact Factor), cơ sở dữ liệu các đề mục và tóm tắt các bài báo thuộc các Tạp chí đạt chuẩn VCI để phục vụ cho tham khảo và trích dẫn. VCI nói chung, tiêu chuẩn VCI và VCI-IF nói riêng sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học công nghệ của Việt Nam.
Kế hoạch chung của VCI
Năm 2017, sau khi thống nhất các tiêu chuẩn và tính điểm VCI-IF, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 300 tạp chí khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Các Tạp chí sau khi được bình chọn sẽ được sắp xếp vào các chỉ mục khác nhau bao gồm: VCI Science Citation Index và VCI Social Science Citation Index. Các Tạp chí thuộc Danh mục Journal Master List sẽ được tính VCI Impact Factor (VCI-IF). Điểm VCI-IF sẽ được tính hàng năm cho các Tạp chí thuộc VCI Journal Master List. Mục đích phấn đấu đến năm 2020: VCI sẽ có khoảng 300 Tạp chí đạt chuẩn VCI trong danh mục Journal Master List.
Năm 2018, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 500 sách khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Đến năm 2020, VCI sẽ đánh giá chọn khoảng 2000 sách theo tiêu chuẩn VCI nhằm phục vụ cho học tập, tham khảo. Và từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ chọn khoảng 300 sách bổ sung vào danh mục VCI Book Citation Index.
Năm 2018, VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 100 Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Đến năm 2020, VCI sẽ chọn khoảng 500 kỉ yếu theo tiêu chuẩn VCI. Từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ xét chọn 100 Kỉ yếu vào danh mục VCI Conference Proceedings Citation Index.
Trong quá trình thực hiện ý tưởng này, HĐCDGSNN đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều nhà khoa học, đặc biệt là của PGS. TS. Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức hai buổi hội thảo nghe PGS. TS. Phạm Văn Phúc thuyết trình ý tưởng, nội dung và cách thức xây dựng VCI để thảo luận.
Hiện nay, HĐCDGSNN đã đăng ký tên miền tạm thời cho VCI là: https://www.vietnamcitationindex.com, trình bày trên đó ý tưởng, các tiêu chí lựa chọn, đánh giá tạp chí, hướng dẫn đăng ký tạp chí, v.v…, để xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo và bạn đọc, để sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Sau khi thống nhất, tên miền chính thức của VCI sẽ là: https://www.vci.gov.vn


Nguồn: http://www.hdcdgsnn.gov.vn

User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Một số tài liệu liên quan của Nafosted - Hồ sơ PGS-GS

Post by support » 23 Apr 2017, 14:31

 1. Gipowis thiệu quỹ Nafosted
  1-gioi-thieu-chung.pdf
  (1.81 MiB) Downloaded 55 times
 2. Các chương trình tài trơ/hỗ trợ của Nafosted
  2cac-chuong-trinh-tai-tro-ho-tro.pdf
  (1.69 MiB) Downloaded 42 times
 3. bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Nafosted
  bangphanloaikhcnv2011.pdf
  (373.6 KiB) Downloaded 43 times
 4. Quy định chế độ chi tiêu - Nafosted
  ttlt012010.pdf
  (312.73 KiB) Downloaded 44 times
 5. Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán
 6. Mẫu hồ sơ 2017
  mau-ho-so-2017-tieng-Anh.rar
  (52.01 KiB) Downloaded 37 times
  mau-ho-so-2017-tieng-Viet.rar
  (54.36 KiB) Downloaded 41 times
 7. ĐẢM BẢO THÔNG TIN CHO CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
 8. Cách viết đề tài apply tại Nafosted
  3kinh-nghiem-viet-de-tai-nafosted.pdf
  (1.17 MiB) Downloaded 46 times
 9. Quyết định số 169/QĐ-HĐQL-NAFOSTED quyết định thành lập các hội đồng KHTN và KHKT 2015-2017
  169_qd-hdql_nafosted.pdf
  (2.98 MiB) Downloaded 43 times
=======================================
Các giấy tờ liên quan đến hồ sơ PGS-GS:
_GS-PGS.rar
(25.88 MiB) Downloaded 43 times
Dự thảo tiêu chuẩn chức danh PGS, GS
du-thao-tieu-chuan-gs-pgs-t-19-01-2017.pdf
(585.28 KiB) Downloaded 37 times
Nguồn: http://www.hdcdgsnn.gov.vn
=======================================
Attachments
2015-thong-tu.pdf
(4.69 MiB) Downloaded 43 times
guidelines_nafosted_call2017final.docx
(36.13 KiB) Downloaded 43 times
danh-muc-khtnkt-2016.pdf
(5.35 MiB) Downloaded 48 times
tt-58.2011-kinh-phi-dieu-tra-thong-ke.doc
(94.5 KiB) Downloaded 45 times
1-gioi-thieu-chung_1.pptx
(1.59 MiB) Downloaded 41 times
2cac-chuong-trinh-tai-tro-ho-tro.pptx
(1.5 MiB) Downloaded 44 times
4dam-bao-thong-tin-cho-cac-chuong-trinh-khcn-cap-quoc-gia.pptx
(235.11 KiB) Downloaded 46 times
5huong-dan-xay-dung-du-toan-va-thanh-ly-de-tai.ppt
(2.04 MiB) Downloaded 42 times


Post Reply