Thông báo, diễn đàn vừa mới được dựng xong!

Một số công thức ứng dụng cơ bản

Kiến thức nền tảng về khóa học vật liệu.
Post Reply
User avatar
support
Posts: 48
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Một số công thức ứng dụng cơ bản

Post by support » 09 Mar 2017, 17:23

Chuyển đổi đơn vị: khối lượng % sang thể tích % và ngược lại của composites gồm 2 cấu tử nền và cốt:

http://netcomposites.com/guide-tools/to ... -fraction/

Tỷ trọng (density) của các kim loại lấy thông tin ở link sau:

http://www.periodictable.com/Properties ... ty.al.html

Ví dụ: Cu-TiC có Cu: 8.92 g/cm3 và TiC: 4.93 g/cm3 (https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_carbide)

Compozite 10% vol. TiC-Cu: có khối lượng TiC: 5.79 wt.% và Cu 94.21 wt%.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests